Dėl gydytojų specialistų (konsultantų) teikiamų mokamų paslaugų

INFORMACIJA DĖL GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ (KONSULTANTŲ) TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

Gydytojų specialistų mokamos paslaugos (konsultacijas) teikiamos kai pacientas:

- yra nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu;

- neturi siuntimo, bet savo iniciatyva kreipiasi pas gydytoją specialistą (konsultantą);

- turi siuntimą, bet pageidauja gauti konsultacija ne eilės (skubos) tvarka.

Su mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainomis pacientai gali susipažinti VšĮ VRCP ar rajono ASPĮ kasose, registratūrose bei administracijoje