Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) reikalavimus, VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, el.p. dap@vrcp.lt