Informacija apie darbo užmokestį

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais

  2016 m. 2017 m. I ketv.  2017 m. II ketv. 2017 m.  III ketv. 2017 m.  IV ketv. 2017 m.
Gydytojai  1475  1408  1459 1697 1716 1573
Slaugytojai  873  800  954  1044  1035 962
 Specialistai 688  678  766  832  820 763
 Kitas personalas 480  507  549  595  604  546