Kokybės politika

VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS KOKYBĖS POLITIKA 2018 – 2020 M.

     VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika - moderni, tobulėjanti, patraukli pacientams ir darbuotojams asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti kvalifikuotas,
 
    kokybiškas ir saugias medicinos paslaugas, nuolat gerinanti teikiamų paslaugų kokybę ir pacientų aptarnavimo kultūrą.

     Misija:

     Mums svarbus kiekvienas žmogus. Stengiamės išsiaiškinti, suprasti bei patenkinti pacientų lūkesčius.

     Vizija:

     Nuolat siekti aukščiausios sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir patrauklių sąlygų pacientams bei darbuotojams.

     Tikslai:

     Teikti šeimos medicinos, antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, pirminės psichikos sveikatos priežiūros, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios
     pagalbos, suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos, kineziterapijos, logopedijos, greitosios medicinos pagalbos bei laboratorinės diagnostikos paslaugas.

     Paslaugas teikti pagal galiojančių teisės aktų ir kokybės vadybos sistemos standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus, nuolat sekant jų pakeitimus ir papildymus.

     Plėtoti ir gerinti įdiegtą kokybės vadybos sistemą.

     Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, nenutrūkstamumą ir savalaikiškumą visiems besikreipiantiems.

     Teikti veiksmingas ir efektyvias asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

     Vadovautis nešališkumo principais; siekti, kad įstaigai būtų suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas.

     Užtikrinti pilną dokumentuotą darbuotojų atliekamų veiksmų atsekamumą.

     Plėtoti bendradarbiavimą su pacientais.

     Užtikrinti pacientų saugumą taikant rizikos valdymą; registruoti ir analizuoti nepageidaujamus įvykius.

     Gerinti darbo aplinką.

     Vystyti informacinių technologijų plėtrą.

     Vertybės:

     Pagarba. Profesionalumas. Saugumas. Novatoriškumas