Korupcijos prevencija

Vyriausiosios gydytojos kreipimasis

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2014 –2016 m. vykdymo ataskaita

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo  priemonių plano 2017 m. vykdymo ataskaita

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo  priemonių plano 2018 m. vykdymo ataskaita

VšĮ VRCP korupcijos prevencijos 2017-2019 metų programa

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos korupcijos prevencija

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės

2019 metais VšĮ Vilniaus rajono centrinei poliklinikai suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas.

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2019 m. vykdymo ataskaita