Gydytojas kraujagyslių chirurgas

  • Kviečiame dirbti gydytoją kraujagyslių chirurgą 0,25 etato darbo krūviu konsultaciniame diagnostikos centre. Darbo užmokestis: pastovioji dalis 503 Eur, kintama dalis mokama už  papildomai suteiktas konsultacijas pagal galiojančius darbo apmokėjimo nuostatus.

Naudinga informacija