Informacija apie darbo užmokestį

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už etatą

Eurais

2020 metai

2021 m.

III ketvirtis
Užimtų etatų skaičius Darbo užmokestis Užimtų etatų skaičius Darbo užmokestis
Iš viso: 538 2089 558 2338
Administracija 41 2625 42 3323
Gydytojai 118 3331 115 3671
Slaugytojai 174 2042 181 2393
Kitas personalas teikiantis ASPP 81 1723 91 1715
Kitas personalas 124 1035 129 1187

Naudinga informacija