Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2014 –2016 m. vykdymo ataskaita

Eil.
Nr.

Priemonė

Vykdymo terminas

Vykdytojas

Informacija apie vykdymą

1.

VšĮ VRCP interneto svetainėje skelbti VšĮ VRCP Korupcijos prevencijos 2014-2016 metų programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą bei asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus

2014 m. balandis

Sveikatos statistikos ir informacinių sistemų skyrius ir VMA grupė

Įvykdyta

2.

Organizuoti akciją “Geriausia padėka gydytojui – Jūsų šypsena“

2014 m. balandis

Skyrių vedėjai, ASPĮ vadovai

Įvykdyta

3.

VšĮ VRCP interneto svetainėje teikti informaciją apie valstybės lėšomis apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų kainas, o taip pat mokamų, iš dalies mokamų paslaugų teikimo tvarką ir kainas

nuolat

Sveikatos statistikos ir informacinių sistemų skyrius ir buhalterija

Įvykdyta

4.

Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti sveikatos apsaugos ministrą ir STT

Gavus pranešimą

Vyriausioji gydytoja

Negauta

5.

Visose VšĮ VRCP informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika

nuolat

Sveikatos statistikos ir informacinių sistemų skyrius ir VMA grupė

Įvykdyta

6.

Visose VšĮ VRCP informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie SAM ,,pasitikėjimo telefoną”, kuriuo anonimiškai galima pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas

nuolat

Sveikatos statistikos ir informacinių sistemų skyrius ir VMA grupė

Įvykdyta

7.

VšĮ VRCP interneto svetainės puslapiuose, skirtuose korupcijos prevencijai, skelbti ataskaitą apie VšĮ VRCP Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą

kas puse metų, ne vėliau kaip iki kito pirmo mėnesio 10 d.

Sveikatos statistikos ir informacinių sistemų skyrius ir VMA grupė

Įvykdyta

8.

Organizuoti VšĮ VRCP darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais

1 kartą per metus

VMA grupė

Įvykdyta

9.

Nustatinėti pacientų, atvykusių gydytojų specialistų konsultacijai, draustumą privalomuoju sveikatos draudimu

nuolat

Registratūra

Įvykdyta


Naudinga informacija