Gydytojas neurologas

  • Kviečiame dirbti gydytoją neurologą 0,5 / 1,0  etato darbo krūviu konsultaciniame diagnostikos centre. Darbo užmokestis: pastovioji dalis 2022 Eur, kintama dalis mokama už  papildomai suteiktas konsultacijas pagal galiojančius darbo apmokėjimo nuostatus.

Naudinga informacija