Naujienos

Ar žinai kur gali kreiptis jeigu patiri artimo žmogaus smurtą?

2022 03 22

Specializuotos kompleksinės pagalbos centrai (SKPC) siūlo pagalbą visoje Lietuvoje, kiekvienoje savivaldybėje. Iš viso yra 16 organizacijų, atliekančių SKPC funkcijas (kontaktai čia).

www.specializuotospagaslboscentras.lt

Tel. 870055516

Pasidalyk savo sunkumais ir išgyvenimais – kartu ieškoti išeities lengviau. Pagalba yra nemokama ir konfidenciali.

Aš patiriu smurtą. Kokios pagalbos galiu tikėtis iš SKPC?

೦ Pirmas pokalbis

  • Pirmojo susitikimo ar skambučio metu SKPC konsultantas išklauso, išsiaiškina situaciją ir pasiūlo galimus problemų̨ sprendimo būdus bei priemones.

೦ Žinios ir informacija

  • Kitų pokalbių metu suteikiama visa informacija, reikalinga sprendžiant smurto artimoje aplinkoje problemas.

೦ Veiksmų planas

  • Su SKPC konsultantu aptariami nukentėjusio asmens norai, kokia pagalba yra reikalinga, įvertinamos rizikos ir sudaromas individualus pagalbos veiksmų planas.

೦ Pokyčių link

  • Jei reikalinga psichologo ar teisininko pagalba, suderinamas konsultacijų laikas.
  • Jei reikalinga kitų institucijų pagalba (pvz. apgyvendinimas, sveikatos priežiūra), SKPC padeda tai suorganizuoti.
  • SKPC konsultantas palaiko ir konsultuoja visą laikotarpį, kol įgyvendinamas veiksmų planas, reikalingas nutraukti smurtinius santykius.


Naudinga informacija