Naujienos

DĖL specializuotos kompleksinės pagalbos centrų kontaktų

2022 03 22

DĖL specializuotos kompleksinės pagalbos centrų kontaktų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija), informuoja, kad 2022 metais Ministerijos kanclerio sprendimu finansavimas teikti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims skirtas asociacijai Kretingos moterų  informacijos ir mokymo centras (tel. 8 445 78024; 8 605 82331, el. p. kretingosmoterys@gmail.com) (toliau – KMIMC). KMIMC kartu su partneriais atsakingas už vienodos specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo standartų, specializuotos kompleksinės pagalbos bei psichologinės pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems ir (ar) patiriantiems asmenims, patyrusiems psichologinių traumų, prieinamumo, kokybės ir koordinavimo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje  užtikrinimą.

Siunčiame žiniai specializuotos pagalbos centrų kontaktų sąrašą, (pridedama).

Siekiant užtikrinti asmenų saugumą nuo smurto artimoje aplinkoje ir reikiamą pagalbą patyrus smurtą, prašytume bendradarbiauti su KMIMC ir konkrečioje savivaldybėje pagalbą teikiančiu specializuotos pagalbos centru bei, esant poreikiui, ir su kitomis pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patiriantiems asmenis teikiančiomis organizacijomis, o taip pat viešinti informaciją apie pagalbos galimybes patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje.

Dėkojame už Jūsų bendradarbiavimą ir tikimės, kad bendromis pastangomis pavyks mažinti nusikalstamas veikas, susijusias su smurtu artimoje aplinkoje.

 

Viceministrė

Justina Jakštienė

 Naudinga informacija