Prisirašymas

Prisirašyti prie mūsų gydymo įstaigos šeimos gydytojo apylinkės galite autentifikuodamiesi per ektroninius valdžios vartus

Apie prisirašymą

Prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos gali prisirašyti visi pageidaujantys rajono ir miesto gyventojai.

Pasirinkęs šeimos gydytoją pacientas turi pateikti registratūrai savo asmens dokumentą, užpildyti registratūroje prašymą(forma Nr.025-025-1/a) ir sumokėti 0,29 euro cento mokestį už dokumentų tvarkymą poliklinikos kasoje.

Pacientų registracija pas šeimos gydytojus:

Pacientai priregistruoti prie VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos šeimos medicinos skyriaus  vizitui pas šeimos gydytoją  gali registruotis telefonu (8-5)2470001, (8-5)2478232, internetu (svetainėje www.vrcp.lt) arba atvykę į registratūrą.

Jeigu pacientas anksčiau nei po šešių mėnesių pasirenka kitą gydymo įstaigą, už dokumentų tvarkymą pasirinktai gydymo įstaigai moka 2,90 euro mokestį. 

Asmuo, norintis pakeisti anksčiau pasirinktą gydytoją, pildo prašymą (forma Nr. 025-025-2/a).

Studentai, atvykę į stacionarinę mokymosi įstaigą, moka 0,29 euro cento mokestį. Grįžę į nuolatinę gyvenamąją vietą pasirinktai įstaigai moka 0,29 eurocento mokestį.

Detalesnę informaciją apie prisirašymo tvarką  galite rasti ištraukoje iš 2001 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo.

Vilniaus miesto ir rajono gyventojų prirašymo prie VšĮ VRCP pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių ambulatorines  šeimos gydytojo ir/ar psichikos sveikatos priežiūros paslaugas tvarka pateikiama 2011 m. gegužės 6 d.  Nr. V-72 VšĮ VRCP vyriausios gydytojos įsakymo prieduose. (1 priedas ir 2 priedas).

Nepriregistruotiems prie įstaigos pacientams būtinoji  medicinos pagalba teikiama nemokamai !

Pacientų registracija pas gydytojus specialistus:

Pacientai priregistruoti prie VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos šeimos medicinos skyriaus ir rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų, gydytojų specialistų konsultacijoms gali registruotis telefonu (8-5)2388188, (8-5)2470034, internetu (svetainėje www.vrcp.lt) arba atvykę į registratūrą:

Atvykdamas į gydytojų specialistų konsultacijas pacientas privalo pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos siuntimą, tinkamai užpildytą pirminės asmens sveikatos priežiūros gydytojo.

Pacientams, kurie nori užsiregistruoti pas gydytoją dermatovenerologą, siuntimo pateikti nereikia (jie registruojami tiesiogiai).

Pacientams, kurie nepateikia siuntimo ir kreipiasi dėl kitų gydytojų paslaugų, išskyrus gydytoją dermatovenerologą, antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikiamos paciento pageidavimu, jei jis už jas sumoka į įstaigos kasą nustatyto dydžio mokestį. Apie tokių paslaugų kainas pacientą informuoja registratorė - bendruomenės slaugytoja.

Pacientas, negalintis atvykti į priėmimą nustatytu laiku, turi telefonu pranešti apie tai įstaigos registratūrai.


Naudinga informacija