Ataskaitos


Informacija apie darbo užmokestį

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už etatą

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už etatą

2023 m.

2024 m. I ketvirtis

Užimtų etatų skaičius 

Darbo užmokestis (eur)

Užimtų etatų skaičius

Darbo užmokestis (eur)

Iš viso:

514,25

2732

488,75

2880

Administracija

42

3281

39,5

3501

Gydytojai

113,25

4521

110,75

4806

Slaugytojai

159,5

2579

150,0

2734

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

93

2241

94,0

2233

Kitas personalas

106,5

1272

94,5

1241

Naudinga informacija