Darbo ir profilaktinė medicina

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Suaugusiųjų pacientų profilaktiniai sveikatos tikrinimas dėl darbo, dėl vairavimo, dėl ginklo ir pažymai į užsienį atliekami 113 kabinete. Reikalinga išankstinė registracija

Asmenims, norintiems pasitikrinti sveikatą dėl darbo komisijos, reikia turėti:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • asmens medicininę knygelę (forma Nr.048/a) arba medicininę pažymą (forma Nr. 047/a);

Formas 048/a ir 047/a privalo užpildyti darbdavys.

Asmenims, norintiems pasitikrinti sveikatą dėl vairavimo komisijos, reikia turėti:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • vairuotojo pažymėjimą;
  • pažymas - priklausomybių ligų gydytojo (Gerosios Vilties g.3) ir psichiatro (iš savo gydymo įstaigos, kurioje yra registruoti).

Profilaktiniai privalomieji dirbančiųjų sveikatos tikrinimai yra mokami, jų išlaidos apmokamos darbdavio lėšomis.

Profilaktinis privalomas sveikatos tikrinimas įsidarbinant, vairuotojams ar norintiems įsigyti šaunamąjį ginklą yra mokamas, moka pats asmuo.

Profilaktinio kabineto formas galima atsisiųsti čia:

Darbo ir profilaktinės medicinos kabineto vedėja - Barbara Komarovska
Tel.: (8-5) 2388184

 


Naudinga informacija