Duomenų saugumas


Duomenų apsaugos pareigūnas
Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) reikalavimus, VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika yra pasirašiusi sutartį dėl duomenų apsaugos pareigūno paslaugų teikimo su Advokatės Dalios Zeleckienės kontora. Adresas : J. Basanavičiaus 22-11A, el.p. arunas@sveikatosteise.lt
Privatumo politika
Vilniaus rajono centrinės poliklinikos privatumo politikoje aptariama, kokie asmens duomenys ir kokiu tikslu tvarkomi, kokias teises duomenų subjektai turi, kaip jas gali įgyvendinti bei kiti su asmens duomenų sauga susiję klausimai. (privatumo politika)
 
Naudinga informacija