Kokybės politika

VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS KOKYBĖS POLITIKA 2018 – 2020 M.

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika - moderni, tobulėjanti, patraukli pacientams ir darbuotojams asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti kvalifikuotas, kokybiškas ir saugias medicinos paslaugas, nuolat gerinanti teikiamų paslaugų kokybę ir pacientų aptarnavimo kultūrą.

Misija: Mums svarbus kiekvienas žmogus. Stengiamės išsiaiškinti, suprasti bei patenkinti pacientų lūkesčius.

Vizija: Nuolat siekti aukščiausios sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir patrauklių sąlygų pacientams bei darbuotojams.

Tikslai:

 • Teikti šeimos medicinos, antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, pirminės psichikos sveikatos priežiūros, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos, kineziterapijos, logopedijos, greitosios medicinos pagalbos bei laboratorinės diagnostikos paslaugas.
 • Paslaugas teikti pagal galiojančių teisės aktų ir kokybės vadybos sistemos standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus, nuolat sekant jų pakeitimus ir papildymus.
 • Plėtoti ir gerinti įdiegtą kokybės vadybos sistemą.
 • Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, nenutrūkstamumą ir savalaikiškumą visiems besikreipiantiems.
 • Teikti veiksmingas ir efektyvias asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 • Vadovautis nešališkumo principais; siekti, kad įstaigai būtų suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas.
 • Užtikrinti pilną dokumentuotą darbuotojų atliekamų veiksmų atsekamumą.
 • Plėtoti bendradarbiavimą su pacientais.
 • Užtikrinti pacientų saugumą taikant rizikos valdymą; registruoti ir analizuoti nepageidaujamus įvykius.
 • Gerinti darbo aplinką.
 • Vystyti informacinių technologijų plėtrą.

Vertybės: Pagarba. Profesionalumas. Saugumas. Novatoriškumas


Naudinga informacija