Kokybės politika

                                                PATVIRTINTA
                                                VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos
                                                vyriausiojo gydytojo
                                                2021 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-12

  

VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS

KOKYBĖS POLITIKA

 

            VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika - moderni, tobulėjanti, patraukli pacientams ir darbuotojams asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti kvalifikuotas, kokybiškas ir saugias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nuolat gerinanti teikiamų paslaugų kokybę ir pacientų aptarnavimo kultūrą.

Misija:

 • Mums svarbus kiekvienas žmogus. Stengiamės išsiaiškinti, suprasti ir patenkinti pacientų lūkesčius bei poreikius gerinant sveikatą.

Vizija:

 • Nuolat siekti aukščiausios sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir patrauklių sąlygų pacientams bei darbuotojams.

Tikslai:

 • Teikti šeimos medicinos, antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, pirminės psichikos sveikatos priežiūros, psichiatrijos dienos stacionaro, suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos, ambulatorinės slaugos namuose, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyvios pagalbos, greitosios medicinos pagalbos, laboratorinės diagnostikos, odontologijos bei dantų protezavimo paslaugas.
 • Paslaugas teikti pagal galiojančių teisės aktų, kokybės vadybos sistemos standarto LST EN ISO 9001:2015 bei Nacionalinių akreditavimo standartų šeimos medicinos paslaugai reikalavimus, nuolat sekant jų pakeitimus ir papildymus.
 • Plėtoti ir gerinti įdiegtą kokybės vadybos sistemą.
 • Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, nenutrūkstamumą ir savalaikiškumą visiems besikreipiantiems.
 • Teikti veiksmingas ir efektyvias asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 • Vadovautis nešališkumo ir visapusiško skaidrumo principais.
 • Užtikrinti pilną dokumentuotą darbuotojų atliekamų veiksmų atsekamumą.
 • Plėtoti bendradarbiavimą su pacientais periodiškai vertinant jų poreikius ir lūkesčius.
 • Užtikrinti pacientų saugumą taikant rizikos valdymą; registruoti ir analizuoti nepageidaujamus įvykius.
 • Gerinti darbo aplinką, atnaujinti medicinos įrangą, vystyti informacinių technologijų plėtrą.
 • Nuolat tobulinti sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją.

 

Vertybės:

 • Pagarba. Profesionalumas. Saugumas. Novatoriškumas.

Naudinga informacija