Kokybės politika


                                                                                                                                                                      PATVIRTINTA
                                                                                       VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos
                                                                                       vyriausiojo gydytojo
                                                                                       2023 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-79

 

  VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS

KOKYBĖS POLITIKA

                        Misija:

                      Mums svarbus kiekvienas žmogus. Stengiamės išsiaiškinti, suprasti ir patenkinti pacientų lūkesčius bei poreikius teikiant kvalifikuotas, kokybiškas ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas.

                      Vizija:

                      Moderni ir tobulėjanti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, siekianti aukščiausios sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir patrauklių sąlygų pacientams bei darbuotojams.

                      Tikslai:

                      Teikti šeimos medicinos, antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, pirminės psichikos sveikatos priežiūros, psichikos dienos stacionaro, ambulatorinės slaugos namuose, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, radiologijos, suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos, odontologijos, ir laboratorinės diagnostikos paslaugas.

                      Paslaugas teikti pagal galiojančių teisės aktų, kokybės vadybos sistemos standartų LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 15189 bei Nacionalinių akreditavimo standartų šeimos medicinos paslaugai reikalavimus, nuolat sekant jų pakeitimus ir papildymus.

                      Plėtoti įdiegtą kokybės vadybos sistemą ir nuolat gerinti jos rezultatyvumą.

                      Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, nenutrūkstamumą ir savalaikiškumą visiems besikreipiantiems.

                      Teikti veiksmingas ir efektyvias asmens sveikatos priežiūros paslaugas atsižvelgiant į medicinos mokslo pažangą.

                      Vadovautis nešališkumo, visapusiško skaidrumo, konfidencialumo ir pagarbos principais.

                      Užtikrinti pilną dokumentuotą darbuotojų atliekamų veiksmų atsekamumą.

                      Plėtoti bendradarbiavimą su pacientais periodiškai vertinant jų poreikius ir lūkesčius.

                      Užtikrinti pacientų saugumą taikant rizikos valdymą, registruojant ir analizuojant nepageidaujamus įvykius.

                      Gerinti darbo aplinką, atnaujinti medicinos įrangą, vystyti informacinių technologijų plėtrą.

                      Nuolat tobulinti sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją.

                      Ugdyti bendradarbiavimo įgūdžius, dalintis gerąja praktika ir patirtimi.

                      Vertybės:

                      Pagarba. Profesionalumas. Saugumas. Novatoriškumas. Skaidrumas.

 

 


Naudinga informacija