Psichikos sveikata

Psichikos sveikatos centras

Psichikos sveikatos centras (toliau – PSC) dirba komandiniu principu.

Komandą sudaro gydytojas psichiatras, gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, med. psichologas, socialinis darbuotojas, psichikos sveikatos slaugytoja. 

PSC teikiamos būtinosios medicinos pagalbos, ambulatorinės pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos ir profilaktinis psichikos sveikatos tikrinimas (dėl darbo, vairavimo, ginklo, globos ir kt.).

Paslaugos teikiamos:

 • vaikams ir paaugliams iki 18 metų bei jų tėvams;
 • asmenims, prisirašiusiems prie VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos;
 • asmenims, prisirašiusiems prie kitos PASPĮ, tačiau prisirašiusiems prie VšĮ VRCP Psichikos sveikatos centro.

Teikiamos paslaugos:

 • būtinosios medicinos pagalba;
 • ambulatorinės pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos;
 • profilaktinis psichikos sveikatos tikrinimas (dėl darbo, vairavimo, ginklo, globos ir kt.).

Patekimo į PSC tvarka

Būtina išankstinė registracija (išskyrus būtinąją pagalbą ir profilaktinius sveikatos tikrinimus). Šeimos gydytojo siuntimas nebūtinas.

Registratūros darbo laikas – darbo dienomis nuo 7 val. iki 18 val.

Registruotis galima tel. (8-5) 2476996 arba atvykus į PSC registratūrą – 109 kab. 

Asmenims, atliekantiems profilaktinius sveikatos patikrinimus (dėl darbo, vairuotojo pažymėjimo, ginklo, globos ir pan.), iš anksto registruotis nereikia.

PSC specialistai:

Gydytojai suaugusiųjų psichiatrai, priklausomybės ligų gydytojai:

 • Valentinas Vygandas Samulėnas,
 • Algis Kurtinaitis,
 • Irina Averjanova,
 • Rasa Jasaitė,
 • Inga Šeikienė  (aptarnauja Nemenčinės zoną).
Gydytojai vaikų ir paauglių psichiatrai:
 • Loreta Vitkutė-Maigienė,
 • Laura Činčikienė.
Medicinos psichologai:
 • Rasa Šilalytė,
 • Renata Leonavičienė,
 • Rūta Olšauskė,
 • Giedrė Petrauskienė,
 • Darja Jarema,
 • Andrius Gota (aptarnauja Nemenčinės zoną),
 • Kristina Piročkinienė (aptarnauja Nemenčinės zoną).
Socialiniai darbuotojai:
 • Janina Šokaitienė, vyr. soc. darbuotoja,
 • Roberta Uselytė,
 • Lalita Letkauskaitė,
 • Jurgita Plastinina.

Gydytojas psichiatras:

 • teikia kvalifikuotą psichiatrinę pagalbą: įvertina klinikinę psichikos būseną, paskiria reikalingus tyrimus, skiria ir kontroliuoja gydymą, išrašo vaistus, nurodo, kaip juos vartoti, konsultuoja šeimos narius apie elgesį su psichikos pacientu;
 • teikia medicininę pagalbą ūminių psichinių sutrikimų atvejais;
 • teikia pagalbą dvasinės krizės ištiktiems asmenims, gresiant savižudybei ar po mėginimo nusižudyti;
 • gydytojas psichiatras prireikus nedelsdamas siunčia pacientą į psichiatrijos stacionarą ar psichikos dienos stacionarą (nuoroda čia);
 • teikia priklausomybės ligų gydymo pirminio lygio paslaugas.

Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras:

 • konsultuoja vaikus ir paauglius, jų šeimos narius, tėvus ar globėjus;
 • pokalbio metu nustato patiriamus sunkumus, įvertina vaiko būseną, sudaro tyrimų ir gydymo planą;
 • padeda spręsti bendravimo, santykių su aplinkiniais ir asmenines problemas, tarpasmeninius konfliktus;
 • teikia pagalbą krizių atveju asmenims ir jų šeimos nariams, išgyvenusiems psichologines traumas;
 • bendradarbiauja su ugdymo įstaigomis, pedagogine psichologine tarnyba, kitomis institucijomis, padedančiomis organizuoti pagalbą vaikui ir šeimai.

Medicinos psichologas:

 • atlieka psichologinę diagnostiką vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems, kuriuos siunčia gydytojas psichiatras ar gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras;
 • atlieka vaikų ir suaugusiųjų intelektinių gebėjimų vertinimą WISC metodika;
 • teikia psichologinę pagalbą asmenims, kuriuos siunčia PSC gydytojas, arba kai asmuo kreipiasi pats;
 • teikia pagalbą krizių atvejais, išgyvenant psichologines traumas, gresiant savižudybei ar po mėginimo nusižudyti;
 • teikia pagalbą ir užtikrina psichologinę reabilitaciją asmenims, kurie turėjo psichikos problemų, ir jų šeimos nariams.

Socialinis darbuotojas:

 • konsultuoja asmenis, kuriuos nukreipia PSC specialistas, šeimos gydytojas, kitos institucijos arba kai kreipiasi pats asmuo;
 • konsultuoja pacientus, jų šeimos narius apie įstatymus dėl socialinių garantijų, lengvatų, taip pat sveikatos draudimo, įsidarbinimo klausimais;
 • padeda spręsti ir tvarkyti globos, rūpybos, pensijų gavimo, apgyvendinimo socialinės globos įstaigose ar kitus socialinius dokumentus;
 • konsultuoja dėl ugdymo ir lavinimo įstaigos pasirinkimo, organizuoja nemokamą maisto produktų ir materialinės paramos gavimą, rūpinasi asmens gyvenimo ir gydymo sąlygų gerinimu;
 • tarpininkauja ir bendradarbiauja tarp kliento ir sveikatos priežiūros specialistų bei kitų institucijų;
 • organizuoja užimtumo terapiją.

Psichikos sveikatos slaugytojas:

 • organizuoja ir įgyvendina psichikos sveikatos slaugą, atlieka slaugos procedūras, nustato slaugos poreikį ir pobūdį kiekvienu atveju individualiai;
 • konsultuoja pacientus ir jų šeimos narius/globėjus slaugos klausimais: kaip tinkamai vartoti vaistus, atpažinti paciento būsenos pakitimus ar ligos paūmėjimo simptomus;
 • teikia slaugos namuose paslaugas;
 • teikia psichologinę ir socialinę paramą psichikos ligoniams ir jų šeimos nariams.

PSC vykdo pakaitinio gydymo metadonu programą, pagal kurią paslaugas gali gauti asmenys, turintys priklausomybę nuo narkotinių medžiagų ir norintys jos atsikratyti. Programos koordinatorius – gyd. psichiatras R. Jasaitė. Pacientams teikiamos gyd. psichiatro, psichologo konsultacijos, slaugos paslaugos, socialinė pagalba. Platesnę informaciją rasite čia.

 

PSC vedėja: Loreta Vitkutė-Maigienė.

Vyr. slaugytoja: Liudmila Krasilnikova.


Naudinga informacija