PSC specialistai

PSC vedėja: Loreta Vitkutė-Maigienė.

Vyr. slaugytoja: Liudmila Krasilnikova.

PSC specialistai ( adresas: Laisvės pr. 79, Vilnius):

Gydytojai suaugusiųjų psichiatrai:

 • Irina Averjanova;
 • Jūratė Lašienė;
 • Rasa Jasaitė.

Gydytojai vaikų ir paauglių psichiatrai:

 • Laura Činčikienė;
 • Loreta Vitkutė-Maigienė.

Psichikos sveikatos slaugytojai:

 • Liudmila Krasilnikova;
 • Regina Ruskan;
 • Emilija Kvecinska.

Medicinos psichologai:

 • Andrius Gota;
 • Giedrė Petrauskienė;
 • Jurga Bertulienė;
 • Renata Povilaitė;
 • Svetlana Puronienė;
 • Aušra Kazlienė.

Socialiniai darbuotojai:

 • Janina Šokaitienė, vyr. soc. darbuotoja;
 • Jurgita Plastinina;
 • Roberta Uselytė.

PSC specialistų komanda Nemenčinėje (adresas: Švenčionių g. 80, Nemenčinė, Vilniaus r.):

 • Gydytoja suaugusiųjų psichiatrė Inga Šeikienė;
 • Gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė Loreta Vitkutė-Maigienė;
 • Psichikos sveikatos slaugytoja Česlava Nikonovskė;
 • Medicinos psichologė Irina Bražionė;
 • Med. psichologas Andrius Gota;
 • Socialinė darbuotoja Jurgita Plastinina.

____________________________________________________________________________

Gydytojas psichiatras:

 • teikia kvalifikuotą psichiatrinę pagalbą: įvertina klinikinę psichikos būseną, paskiria reikalingus tyrimus, skiria ir kontroliuoja gydymą, išrašo vaistus, nurodo, kaip juos vartoti, konsultuoja šeimos narius apie elgesį su psichikos pacientu;
 • teikia medicininę pagalbą ūminių psichinių sutrikimų atvejais;
 • teikia pagalbą dvasinės krizės ištiktiems asmenims, gresiant savižudybei ar po mėginimo nusižudyti;
 • gydytojas psichiatras prireikus nedelsdamas siunčia pacientą į psichiatrijos stacionarą ar psichikos dienos stacionarą;
 • teikia priklausomybės ligų gydymo pirminio lygio paslaugas.

Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras:

 • konsultuoja vaikus ir paauglius, jų šeimos narius, tėvus ar globėjus;
 • pokalbio metu nustato patiriamus sunkumus, įvertina vaiko būseną, sudaro tyrimų ir gydymo planą;
 • padeda spręsti bendravimo, santykių su aplinkiniais ir asmenines problemas, tarpasmeninius konfliktus;
 • teikia pagalbą krizių atveju asmenims ir jų šeimos nariams, išgyvenusiems psichologines traumas;
 • bendradarbiauja su ugdymo įstaigomis, pedagogine psichologine tarnyba, kitomis institucijomis, padedančiomis organizuoti pagalbą vaikui ir šeimai.

Psichikos sveikatos slaugytojas:

 • organizuoja ir įgyvendina psichikos sveikatos slaugą, atlieka slaugos procedūras, nustato slaugos poreikį ir pobūdį kiekvienu atveju individualiai;
 • konsultuoja pacientus ir jų šeimos narius/globėjus slaugos klausimais: kaip tinkamai vartoti vaistus, atpažinti paciento būsenos pakitimus ar ligos paūmėjimo simptomus;
 • teikia slaugos namuose paslaugas;
 • teikia psichologinę ir socialinę paramą psichikos ligoniams ir jų šeimos nariams.

Medicinos psichologas:

 • atlieka psichologinę diagnostiką vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems, kuriuos siunčia gydytojas psichiatras ar gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras;
 • atlieka vaikų ir suaugusiųjų intelektinių gebėjimų vertinimą WISC metodika;
 • teikia psichologinę pagalbą asmenims, kuriuos siunčia PSC gydytojas, arba kai asmuo kreipiasi pats;
 • teikia pagalbą krizių atvejais, išgyvenant psichologines traumas, gresiant savižudybei ar po mėginimo nusižudyti;
 • teikia pagalbą ir užtikrina psichologinę reabilitaciją asmenims, kurie turėjo psichikos problemų, ir jų šeimos nariams.

Socialinis darbuotojas:

 • konsultuoja asmenis, kuriuos nukreipia PSC specialistas, šeimos gydytojas, kitos institucijos arba kai kreipiasi pats asmuo;
 • konsultuoja pacientus, jų šeimos narius apie įstatymus dėl socialinių garantijų, lengvatų, taip pat sveikatos draudimo, įsidarbinimo klausimais;
 • padeda spręsti ir tvarkyti globos, rūpybos, pensijų gavimo, apgyvendinimo socialinės globos įstaigose ar kitus socialinius dokumentus;
 • konsultuoja dėl ugdymo ir lavinimo įstaigos pasirinkimo;
 • organizuoja nemokamą maisto produktų ir materialinės paramos gavimą, rūpinasi asmens gyvenimo ir gydymo sąlygų gerinimu;
 • tarpininkauja ir bendradarbiauja tarp kliento ir sveikatos priežiūros specialistų bei kitų institucijų;
 • organizuoja užimtumo terapiją;
 • atlieka atvejo vadybos funkcijas asmenims, patiriantiems savižudybės grėsmę.

 • Informacija atnaujinta 2023 gegužės 9d.


Naudinga informacija