Naujienos

Programa „Priklausomybės ligų ir savižudybių prevencija“

2023 09 15

Programa „Priklausomybės ligų ir savižudybių prevencija“

Programa finansuojama Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetinės sveikatinimo veiklos.

Programą vykdo VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos psichikos sveikatos centro specialistai, gydytojai psichiatrai, gydytojai vaikų ir paauglių psichiatrai, medicinos psichologai, socialiniai darbuotojai, organizuoja individualias, grupines bei kompleksines paslaugas asmenims ir šeimoms, patiriančioms įvairius sunkumus.

Programos tikslas: sistemiška, nuosekli ir tęstinė priklausomybės ligų ir savižudybių prevencija.

Programos įgyvendinimo trukmė: 2023 m. rugsėjo – gruodžio mėn.

Programos tikslinės grupės:

  • Pirminės sveikatos priežiūros specialistai, Savivaldybės administracijos socialinių paslaugų centro specialistai, ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojai, tėvai auginantys vaikus su specialiaisiais poreikiais.
  • Nėščiosios ir jų sutuoktiniai, jauni tėveliai, turintys psichologinių sunkumų arba priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.
  • Vaikai ir jaunimas turintys raidos sutrikimus, emocinių ir elgesio sunkumus, eksperimentuojantys psichoaktyviosiomis medžiagomis.
  • Rizikingo elgesio vaikų tėvai ir tėvai turintys priklausomybę alkoholiui , bendravimo ir emocinių sunkumų.
  • Asmenys bandę nusižudyti arba esantis suicido rizikoje ir vaikai linkę save žaloti.
  • Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų ir lankomosios priežiūros darbuotojai.

Programos pagrindiniai uždaviniai:

Vykdyti sistemingą, bendruomenės poreikius atitinkančią šviečiamąją veiklą formuojant žmonių sąmoningumą rūpintis savo ir savo šeimos narių psichikos sveikata. Sustiprinti įvairių sričių specialistų kompetenciją vaikų seksualinės prievartos, lyties tapatumo klausimais paauglystėje, mokymuose įgytos žinios ir praktiniai įgūdžiai padės teikti efektyvią pagalbą.

Neatidėliotinai suteikti kompleksines, tęstines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas po bandymo nusižudyti ar esantiems savižudybės krizėje. Tokiu būdu sumažinti tikimybę suicidui pasikartoti.

Vykstant integracijos procesui vaikų, turinčių visų lygių specialiuosius poreikius, tėvams ir švietimo įstaigų specialistams trūksta kompetencijos sudarant palankias ir saugias adaptacijos sąlygas. Pagal specialią programą, organizuoti mokymus, dalyviai (tėvai, darželių auklėtojos, mokyklų specialistai) bus supažindinti su autizmo spektro, Asbergerio, emocijų ir elgesio sutrikimais, vaikų adaptacijos ypatumais. Praktiniuose užsiėmimuose įgis specialių žinių konstruktyviai spręsti problemas, išvengti nepageidaujamo vaikų elgesio, sukurti saugią aplinką visiems vaikams.

Parengti mokslų pagrįstą ir paskleisti informacinius leidinius „ Panikos priepuolis. Kas tai?“ ir „STOP savęs žalojimui!“. Paskleista žmonėms informacija apie savižalos prigimtį, priklausomybės atsiradimo priežastys savižalai apie nerimo sutrikimą, padės suvokti ir padėti sau įveikti emocinį skausmą, sumažinti psichologinę įtampą, nerimą ir išvengti savižalos ir panikos atakų.Paskatins kreiptis pagalbos ir išmokti padėti sau kitais būdais, nekenkiant sau.

Nėščiosioms ir jų sutuoktiniams teikti individualias konsultacijas, praktinius užsiėmimus, kurių metu perduoti žinias apie tinkamą vaikų priežiūrą, vaikų emocinius poreikius, vaiko raidos ypatumus amžiaus tarpsniuose, skatinti rinktis sveikos gyvensenos tradicijas šeimoje.

Organizuoti grupes busimiems tėvams, motyvacijos interviu turintiems priklausomybę alkoholiui ar neigiamą šeimos modelio patirtį, nepriežiūrą vaikystėje.

Organizuoti profesinių supervizijų - intervizijų grupes psichikos sveikatos priežiūros specialistams, kurios suteiks galimybę profesionalams saugioje erdvėje aptarti sudėtingus atvejus, pripažinti, išreikšti ir perdirbti skausmingas savo klientų patirtis, gauti profesinį palaikymą iš kitų šioje srityje dirbančių kolegų.

Organizuoti individualias ir darbą grupėse ankstyvosios intervencijos psichikos sveikatos paslaugas vaikams, turintiems potraukį, bet neturintiems priklausomybės alkoholiui, kitoms psichiką veikiančioms medžiagoms arba linkusiems save žaloti.

Teikti psichikos sveikatos priežiūros kompleksines paslaugas, tėvams nesėkmingai auginančioms vaikus ar šeimoms praradusiems teisę į vaikų globą, atstatant gebėjimus rūpintis ir auginti šeimoje vaikus.

Organizuoti susitikimą su Klaipėdos miesto psichikos sveikatos centro specialistais dėl patirčių taikant inovatyvius darbo metodus ir paslaugas savižudybės grėsmę išgyvenantiems ir priklausomybės ligomis sergantiems asmenims. Klaipėdos Delfinų terapijos centre susipažinti su sėkmingai vykdoma Delfinų asistuojama terapijos programa, kuri skirta žmonėms (vaikams ir suaugusiems), turintiems negalią, individualius poreikius ar išgyvena sudėtingas psichoemocines, psichosocialines situacijas.

Formuoti Vilniaus rajono savivaldybės specialistų, atsakingų už žmonių gerovę ir saugumą, gebėjimą spręsti daugialypes problemas pagal profesines kompetencijas, stiprinant tarpžinybinio bendradarbiavimo galimybes. Atlikti anoniminę anketinę apklausą dėl mokymo programų aktualumą ir svarbą.

Konsultacijos nemokamos, konfidencialios, šeimos gydytojo siuntimas nereikalingas.

Registruotis pas specialistą savaitės darbo dienomis nuo 7:00 iki 18:00 val., telefonu (8-5) 2476996.

Kviečiame rūpintis savo ir artimųjų emocine sveikata.Naudinga informacija