Ataskaita apie pagal patikėjimo sutartį gauto ilgalaikio materialiojo turto naudojimą

Naudinga informacija