Kompensuojamų vaistų pasų išdavimas

Kompensuojamųjų vaistų pasai (KVP) išduodami 310 kabinete, I - V nuo 7.00  iki 18.00

Kompensuojamų vaistų pasų KVP išdavimo taisyklės:

1. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2. Kompensuojamųjų vaistų pasą apdraustojo vardu gali paimti ir kitas asmuo. Tokiu atveju jis turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą bei asmens, kuriam reikalingas kompensuojamųjų vaistų pasas, Lietuvos Respublikoje išduotą tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3. Senasis kompensuojamųjų vaistų pasas keičiamas nauju tik nustatyta tvarka- grąžinus senąjį vaistų pasą ir sumokėjus kompensuojamųjų vaistų paso keitimo mokestį (1 euras).

4. Jei apdraustasis negrąžina senojo kompensuojamųjų vaistų paso, naujas vaistų pasas išduodamas sumokėjus kompensuojamųjų vaistų paso praradimo mokestį (3 eurų). Išimtys gali būti taikomos tik asmenims, pateikusiems kompetetingos institucijos pažymą apie kompensuojamųjų vaistų paso praradimą dėl trečiųjų asmenų neteisėtos veiklos arba dėl stichinės nelaimės- šiuo atveju mokamas 1 euras.

5. Jei apdraustasis grąžina kompensuojamųjų vaistų pasą taip, kad negalima nustatyti pagal jį išduotų kompensuojamųjų vaistų arba MPP ir nesutinka mokėti 3 eurų, dėl naujo KVP išdavimo jis gali kreiptis į TLK. TLK, gavus apdraustojo prašymą, anksčiau išduotas KVP skelbiamas negaliojančiu, o naujas KVP išduodamas tik išsiaiškinus, ar nebuvo padaryta žala PSDF biudžetui.


Naudinga informacija