Pacientų lankymo tvarka

Pacientų lankymo tvarka

Ligoninės pacientai lankomi:

  • darbo dienomis nuo 16.00 val. iki 19.00 val.
  • poilsio ir švenčių dienomis – nuo 9.00 iki 14.00 val.

                                                      nuo 16.00 iki 19.00 val.

Vienu metu pas pacientą gali būti ne daugiau kaip 2 lankytojai. Išimtiniais atvejais pacientų artimiesiems gydantis gydytojas gali leisti lankyti ir kitu laiku. Suderinus su vyr. gydytoju, pacientus gali lankyti sielovados atstovai ir notarai. Tokiu atveju pacientams sudaromos konfidencialios sąlygos.

Lankymo trukmė iki 30 min.

Lankytojai privalo dezinfekuoti rankas įeinant į ligoninę ir išeinant iš jos, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, vykdyti ligoninės personalo nurodymus bei rekomendacijas.

Lankydamas pacientus, sergančius COVID-19 liga, lankytojas privalo dėvėti medicininę kaukę arba respiratorių.

Asmenys, karščiuojantys ir turintys ūmių kvėpavimo takų infekcijos požymių į ligoninę neįleidžiami.

Atliekant pacientui įvairias procedūras, lankytojai neįleidžiami.

Lankytojams informacija apie leidimo lankyti pacientą suteikimo tvarką ir lankymo sąlygas turi būti teikiama telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis.

Išėjus iš palatos lankytojams, palata vėdinama, valoma ir dezinfekuojama.

Pablogėjus epidemiologinei situacijai pacientų lankymas gali būti apribojamas pagal galiojančius teisės aktus.


Naudinga informacija