Šeimos gydytojo iškvietimo į namus tvarka

Šeimos gydytojo iškvietimo į namus tvarka

            Prie VšĮ VRCP prisirašęs pacientas turi teisę iškviesti šeimos gydytoją į namus šiais atvejais:

  • naujagimiams, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris;
  • sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus;
  • vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
  • asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
  • pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);
  • pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;
  • pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5 temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.

             Jei šeimos gydytojas kviečiamas į namus dėl paslaugų nepilnamečiam vaikui, namuose turi būti jo tėvai arba globėjai.

            Šeimos gydytojo iškvietimą į namus registruoja medicinos registratorė telefonu arba sergančiojo artimiesiems tiesiogiai kreipiantis į registratūrą darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 7.00 val. iki 13.00 val. (ši informacija yra skelbiama registratūroje, padalinio informacinėje lentoje ir VšĮ VRCP internetinėje svetainėje).

                      Sprendimą dėl paslaugų namuose teikimo reikalingumo aukščiau nenurodytais atvejais priima pacientą gydantis šeimos gydytojo komandos narys.


Naudinga informacija