Pacientų siuntimo specialistų konsultacijoms ir (ar) į kitas įstaigas tvarka

Pacientų siuntimo specialistų konsultacijoms ir (ar) į kitas įstaigas tvarka

              Siunčiant pacientą gydytojo specialisto konsultacijai, šeimos gydytojas užpildo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (E027) <...>

             Gydytojas pasirašo siuntimą elektroniniu parašu, o asmens sveikatos istorijoje (E025) įrašo apie siuntimo išdavimą.

            Pacientas informuojamas apie siuntimo tikslą, siuntimo galiojimo laiką ir kuriose ASPĮ (nurodant bent 3) teikiamos atitinkamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Pacientas pasirenka, kurioje ASPĮ pageidauja gauti siuntime nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Pacientui pageidaujant paslaugas gauti VšĮ VRCP, šeimos gydytojo komandoje dirbanti slaugytoja pacientą užregistruoja ir duoda jam apsilankymo kortelę, kurioje nurodoma planuojamos konsultacijos data, laikas, specialisto pavardė, kabineto numeris. Jei pacientas pageidauja paslaugas gauti ne VšĮ VRCP, pacientas registruojasi pats.

            Jeigu pacientas atsisako specialisto konsultacijos, apie tai pažymima asmens sveikatos istorijoje ir užpildomas Paciento atsisakymas nuo medicinos darbuotojo paskyrimo ar procedūros, kuris skenuojamas ir susiejamas su paciento duomenimis VRCP IS.


Naudinga informacija