Nuotolinės šeimos gydytojo komandos nario konsultacijos

Nuotolinės šeimos gydytojo komandos nario konsultacijos

             Nuotolinė šeimos gydytojo komandos nario konsultacija (toliau - NSP) – ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo būdas, kai, naudojant nuotolinio ryšio priemones, pacientui teikiama ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros paslauga ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojui ar šeimos gydytojo komandos nariui ir pacientui esant skirtingose vietose tuo pačiu laiku.

Nuotolinė šeimos gydytojo konsultacija pacientui gali būti teikiama, jei pacientas kreipiasi dėl:

▪        įtariamos užkrečiamosios ligos, nurodytos elektroninių nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose;

▪       lėtinėmis ligomis sergančių pacientų gydymo (receptų) pratęsimo.

 <...>

               NSP paslauga gali būti neteikiama, jei:

▪       nustatant paciento tapatybę ir užduodant identifikavimo klausimus, su pacientu ar jo atstovu bendraujančiam sveikatos priežiūros specialistui kyla abejonių dėl paciento tapatybės;

▪       negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu;

▪       šeimos gydytojo komandos narys negali įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros;

▪       prašoma paskirti vaistų ar MPP, kurių jis anksčiau nevartojo.

               NSP paslauga teikiama šeimos gydytojo komandos narių darbo metu.

               Suteikus paslaugą, formoje E025 nurodoma NSP paslaugos suteikimo data, laikas, naudotos ryšio technologijos, paciento kreipimosi priežastis, subjektyvi paciento sveikatos būklė ir suteikta paslauga.

             Pacientų identifikavimo tvarka nustatyta VšĮ VRCP vyr. gydytojo 2018-11-12 įsakymu Nr. V-265 „Dėl pirminės ambulatorinės nuotolinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje patvirtinimo“.

 


Naudinga informacija